• Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại www.buaanantoan.com 
  • Thông tin đơn hàng của bạn đã được gửi vào email/sms và được bộ phân giao hàng liên hệ từ số máy 02871069555 – 0931203555 để xác nhận và hoàn tất đơn hàng.
  • Sự lựa chọn của bạn đã là động lực giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nhằm phục vụ sức khỏe của bạn và mỗi gia đình.
 • Thông tin tài khoản nhận thanh toán của chúng tôi dưới đây:
  • Số tài khoản: 662955555555
  • Ngân hàng: PVCombank (Đại Chúng Việt Nam) – Chi nhánh Gia Định
  • Chủ tk: Lưu Thị Hồng Liên